ROHELISE MÕTTEVIISI
MAJA

Läbimõeldud keskkond, mis on ideaalses kooskõlas hoonet ümbritseva roheala ja naabruses paikneva järvega.

Hoonesse projekteeritud tehnilised üksused lähtuvad energia- ja keskkonnasäästlikuse printsiibist.

Hoone eksterjöör on ümbritsevat austav, turvaline, põhjamaiselt lihtne ja inimsõbralik.

Keskkonnaga harmoneeruv arhitektuur

Unikaalne puitfassaad, mis väljendab rohelist mõtteviisi.

Keskkonda sobivad materjalid ja arhitektuurselt läbimõeldud detailid.

Läbimõeldud lahendused tagavad piisava privaatsuse ja mugava parkimise.

ENERGIATÕHUS
JA MUGAV SISEKLIIMA

Energiaefektiivsed tehnilised lahendused.

A-Energiaklass.

Innovaatiline TABS Concept –termoaktiivne hoone.

Energiasäästlik maaküte.